Styrelsen

Det här är styrelsen som valdes vid årsmötet i mars 2018. Nästa årsmöte äger rum 14 mars 2019.

Ordförande: Stefan Seidel, stefan@dromfabriken.net, 070-285 10 25
Sekreterare: Amelie Molin, amelie.molin@alumniglobal.se
Kassör: Viktoria Bäck Eriksson, viktoria.eriksson@arenaekonomi.se
Ledamot: Ola Orwinger
Ledamot: Bolennart Johannesson
Ledamot: Kent Lindén
Ledamot: Magnus Silén
Ledamot: Marita Andersson
Ledamot: Hans Andersson
Ledamot: Peter Drakenberg
Ledamot: Ulrika Beckman

Revisor: Eva Skördare