Styrelsen

Det här är styrelsen som valdes vid årsmötet i mars 2019. 

Ordförande: Stefan Seidel, stefan@dromfabriken.net, 070-285 10 25
Kassör: Viktoria Bäck Eriksson, viktoria.eriksson@arenaekonomi.se
Ledamot: Ola Orwinger
Ledamot: Gunilla Orrebrink
Ledamot: Kent Lindén
Ledamot: Magnus Silén
Ledamot: Marita Andersson
Ledamot: Peter Drakenberg
Ledamot: Amelie Molin
Revisor: Torsten Sköld