"15 minuter om dagen" - Femte perioden - 3/10 - 31/10

Bakgrund till projektet "15 minuter om dagen"
Om vi vill förändra samhället behöver vi börja med att förändra oss själva. Det är tesen för projektet ”15 minuter om dagen”. I juni 2018 startade vi en grupp med personer som är villiga att lägga en stund varje dag (eller så ofta man kan och vill) för reflektion kring viktiga teman som tacksamhet, acceptans, närvaro, välvilja, frihet mm. Vad händer med oss när vi ger rum åt dessa stunder av reflektion och kontemplation? Det är det vi ska utforska!
 
Lite praktiskt

  • Den tredje projektperioden varar 3/10-31/10
  • Det tema vi reflekterar kring under dessa veckor är Konsten att göra skillnad. Alla får själva hitta det perspektiv som passar bäst, men här är några hjälpformuleringar: Mina handlingar ger ringar på vattnet och kan få andra att må bra eller dåligt. Hur påverkar jag min omgivning och vilket avtryck vill jag sätta?
  • Deltagaren ägnar en stund varje dag åt att reflektera kring temat. Det är lätt att tappa bort rutiner, men vi försöker att få till minst 4-5 gånger i veckan! 
  • Övningen görs individuellt på en tid på dagen som passar deltagaren. Några använder en stund på morgonen eller kvällen, andra bär med sig temat under dagen. Det gäller att hitta sitt eget sätt!  
  • Efter de fyra veckorna samlas gruppen för en fika och utvärdering. Hur gick det? Hur påverkade det mig? Utvärderingen äger rum onsdag 31 oktober 18.00-20.00, hemma hos Kukkamariia Valtola Sjöberg (hör av dig om du behöver vägbeskrivning!). Då röstar vi också fram vilket tema vi ska kretsa kring i november!

 
Känns detta intressant! Hör av dig till oss!
Mail: info@dromfabriken.net

 

Tidigare programpunkter

Café Existens - Onsdag 18 april - Dom och vi

Rasism, feminism, ålderism, politikerförakt. Det tycks som om vi alla står på olika sidor. Kan vi bygga broar? Kom till ett samtal om sprickor och brobygge! 

Tid   Onsdag 18/4 kl 18.00-20.00
Plats   Mötesplats Stallarholmen, Gula Industrihuset
Kostnad   Gratis
Info   Kukkamariia Valtola Sjöberg, kukkamariia@hotmail.com

 

Café Existens - Onsdag 14 mars - Det sanna jaget - finns det?

Är jaget ett resultat av våra föräldrar och våra gener? Är egot och det sanna jaget olika delar inom oss?  Kom och prata om din upplevelse av vad jaget kan vara! 

Tid   
18.00-20.00
Plats   Mötesplats Stallarholmen, Gula Industrihuset
Kostnad   Gratis
Info   Kukkamariia Valtola Sjöberg, kukkamariia@hotmail.com

 

Café Existens - Onsdag 14 februari - Möjligheter för vår framtid

Det finns många vägar till en hållbar framtid. Vilka fungerar? Vilka tror jag på? Varmt välkomna till en samtalskväll med framtiden i fokus!  

Tid   
18.00-20.00
Plats   Printz Bageri
Kostnad   Gratis
Info   Kukkamariia Valtola Sjöberg, kukkamariia@hotmail.com

 

Café Existens - Onsdag 17 januari - Om frihet

Vad betyder frihet för dig? Att du känner dig fri att vara den du är eller säga vad du vill? Eller något helt annat? Välkommen till ett samtal kring frihet!

Tid   18.00-20.00
Plats   Ohlssons hembageri


 


Det här är Café Existens!

Café Existens är ett forum där vi ställer de stora livsfrågorna. Om mening, kärlek, relationer, godhet, vilja, frihet – frågor som inspirerar oss att växa och förändra vårt sätt att vara. 
 
Det är samtalet som är det främsta redskapet i Café Existens. Vi lyssnar och samtalar och utforskar tillsammans olika teman. Allt över en kopp kaffe eller te. 
 
Café Existens, som är en del av Drömfabrikens verksamhet, är en fortsättning på föreningen "Resebyrån för inre resor" som bedrev verksamhet från 2010 till 2017.  
 

Såhär når du oss!

Samordnare: Kukkamariia Valtola Sjöberg. Tfn: 070-213 47 90.
E-post: kukkamariia@hotmail.com
Hemsida: www.dromfabriken.net/cafeexistens
Facebook: Café Existens.
Nyhetsbrev: Vi sänder varje månad ett nyhetsbrev till de som är intresserade av vår verksamhet. Vill du ha vårt nyhetsbrev? Maila Kukkamariia!