Nu startar vi "15 minuter om dagen"!        4-24/6

Bakgrund
Om vi vill förändra samhället behöver vi börja med att förändra oss själva. Det är tesen för projektet ”15 minuter om dagen”. Tanken är skapa en grupp som är villig att lägga 15 minuter om dagen för reflektion kring viktiga teman som tacksamhet, hjälpsamhet, välvilja, lyssnande, frihet mm. Vad händer med oss när vi ger rum åt dessa stunder av reflektion och kontemplation? Vad händer med omgivningen? Det är det vi ska utforska!
 
Lite praktiskt

  • Den första projektperioden varar 3 veckor: 4-24 juni.
  • Det tema vi reflekterar kring under dessa 3 veckor är Tacksamhet. Reflektionen kan kretsa kring frågor som: Vad har jag att vara tacksam över i livet? Vad är jag tacksam över idag? Vilka saker tar jag för givna och vad kan vara nyttigt att påminna mig om? Deltagarna väljer förstås själva vilka tankar, känslor och bilder begreppet ska fyllas med!
  • Deltagaren ägnar ca 15 minuter om dagen åt att reflektera kring temat. Det är lätt att tappa bort rutiner, men vi försöker att få till minst 4-5 gånger i veckan!
  • Övningen görs individuellt på en tid på dagen som passar deltagaren. 
  • Efter de tre veckorna samlas gruppen för en fika och utvärdering. Hur gick det, kunde man tillskapa 15 minuter om dagen? Hur påverkade det mig? Vill vi fortsätta? Osv. 

 
Känns detta intressant! Hör av dig till oss!
Mail: info@dromfabriken.net
 

Program - Våren 2018

Vårens program på Café Existens är slut. Vi återkommer med höstprogrammet!
 

Tidigare programpunkter

Café Existens - Onsdag 18 april - Dom och vi

Rasism, feminism, ålderism, politikerförakt. Det tycks som om vi alla står på olika sidor. Kan vi bygga broar? Kom till ett samtal om sprickor och brobygge! 

Tid   Onsdag 18/4 kl 18.00-20.00
Plats   Mötesplats Stallarholmen, Gula Industrihuset
Kostnad   Gratis
Info   Kukkamariia Valtola Sjöberg, kukkamariia@hotmail.com

 

Café Existens - Onsdag 14 mars - Det sanna jaget - finns det?

Är jaget ett resultat av våra föräldrar och våra gener? Är egot och det sanna jaget olika delar inom oss?  Kom och prata om din upplevelse av vad jaget kan vara! 

Tid   
18.00-20.00
Plats   Mötesplats Stallarholmen, Gula Industrihuset
Kostnad   Gratis
Info   Kukkamariia Valtola Sjöberg, kukkamariia@hotmail.com

 

Café Existens - Onsdag 14 februari - Möjligheter för vår framtid

Det finns många vägar till en hållbar framtid. Vilka fungerar? Vilka tror jag på? Varmt välkomna till en samtalskväll med framtiden i fokus!  

Tid   
18.00-20.00
Plats   Printz Bageri
Kostnad   Gratis
Info   Kukkamariia Valtola Sjöberg, kukkamariia@hotmail.com

 

Café Existens - Onsdag 17 januari - Om frihet

Vad betyder frihet för dig? Att du känner dig fri att vara den du är eller säga vad du vill? Eller något helt annat? Välkommen till ett samtal kring frihet!

Tid   18.00-20.00
Plats   Ohlssons hembageri


 


Det här är Café Existens!

Café Existens är ett forum där vi ställer de stora livsfrågorna. Om mening, kärlek, relationer, godhet, vilja, frihet – frågor som inspirerar oss att växa och förändra vårt sätt att vara. 
 
Det är samtalet som är det främsta redskapet i Café Existens. Vi lyssnar och samtalar och utforskar tillsammans olika teman. Allt över en kopp kaffe eller te. 
 
Café Existens, som är en del av Drömfabrikens verksamhet, är en fortsättning på föreningen "Resebyrån för inre resor" som bedrev verksamhet från 2010 till 2017.  
 

Såhär når du oss!

Samordnare: Kukkamariia Valtola Sjöberg. Tfn: 070-213 47 90.
E-post: kukkamariia@hotmail.com
Hemsida: www.dromfabriken.net/cafeexistens
Facebook: Café Existens.
Nyhetsbrev: Vi sänder varje månad ett nyhetsbrev till de som är intresserade av vår verksamhet. Vill du ha vårt nyhetsbrev? Maila Kukkamariia! 
 

Programgruppen

Café Existens program mejslas fram av en programgrupp som består av ett 10-tal personer. De träffas regelbundet och spånar fram aktuella och brännande frågor. Vill du delta i programgruppens arbete eller har du idéer som du vill dela med dig av – kontakta oss!